Frida Nelhans

interaktionsdesigner, konsult inom digitala- och sociala medier

Hur når man ut i bruset? – en session från SSWC 2011

| 1 Comment


One Comment

  1. Pingback: Material från SSWC 2011 « Jan Viderén

Leave a Reply

Required fields are marked *.